Bene colere necessarium est, optime damnosum…

Godt må man dyrke, men ikke for godt, da det bringer tap

Plinius d.e. romersk filosof. Loven om det relativt minkende utbytte

Neste foredrag mandag 12.september: Direktør Egil Matsen om koronakommisjonens vurderinger.

Møtene holdes i Nasjonalbiblioteket og foredraget begynner kl. 12.

STATSØKONOMISK FORENING

Foreningens formål er å virke for opplysning og debatt  om økonomiske fenomener og deres sammenhenger basert på vitenskapelig kunnskap
ved foredrag, debatt og skiftlig formidling.