Statsøkonomisk forening

Statsøkonomisk Forening er et forum for debatt om samfunnsøkonomi og økonomisk politikk.

Foto: Trygve Indrelid

Info

NESTE MØTE finner sted i Litteraturhuset, Berner-salen, onsdag 11. september. Dørene åpnes kl. 13:00. Foredrag og diskusjon kl. 14:00-15:30. TEMA: Langsiktig planlegging, prioritering og samordning i den økonomiske politikken – ville en St.meld. nr. 25 kunne blitt til i dag? Innledere: Knut Moum og Marianne Marthinsen.

Du finner møteprogram og presentasjoner fra foredragene her. Også bilder fra møtene finnes her.

Bli medlem

Medlemskapskontingenten for 2024 er 500 kroner.
Ikke-medlemmer betaler 150 kroner pr. møte.
Studenter deltar gratis.

Innmelding

Innmelding via e-post.

Kontingent

Kontigent betales til bankkonto 1644 02 96096.

Bilder fra Jubileumsmøtet

Bilder fra Jubileumsmøtet

Jubileumsmøte 4. januar 2024

Statsøkonomisk Forening markerte sitt 140-årsjubileum med fullt hus i Det Norske Videnskaps-Akademi torsdag 4. januar 2024.

Foreningens leder Reier Søberg ønsket velkommen, etterfulgt av en hilsen fra Økonomisk Institutt ved instituttleder og professor Karen Helene Ulltveit-Moe.

Deretter fulgte sesjoner med journalist og økonom Martin Sandbu («En ny økonomisk verdensorden? Konsekvensene for en liten, åpen økonomi?«), generalsekretær Jens Stoltenberg («Økonomifagets rolle i styring av en økonomi. Eksempler fra flere kommandoposter«), og historiker Ola Innset («Fortellingen om økonomifagets rolle i Norge«).

Programmet ble avsluttet med tapas.

For innlegg vises det til «Møteprogram og foredrag».

Økonomifagets historie i Norge

I desember 2023 er det 140 år siden Statsøkonomisk Forening ble stiftet. I samarbeid med Professor Wilhelm Keilhaus Minnefond ble det i 2022 utlyst et forprosjekt som kan lede til et større  forskningsprosjekt om økonomifagets utvikling og rolle i Norge. Blant kildegrunnlaget er 100 årganger av Statsøkonomisk Tidsskrift, frem til det ble nedlagt i 1986, som er digitalt tilgjengelig.

Forprosjektet gikk til Ola Innset, postdoktor ved Senter for næringslivshistorie og Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI. Les hans rapport, som forelå i september 2023 her: Statsøkonomisk forening – forprosjekt