Statsøkonomisk Forening er et forum for debatt om samfunnsøkonomi og økonomisk politikk.

ΝESTE MØTE finner sted i Norges Bank mandag 18. desember.  Det er kun for foreningens medlemmer og krever påmelding. 

Programmet for vårsemesteret 2024 vil foreligge medio desember.

Flere møter finn du under fanen MØTEPROGRAM.

Power point-presentasjoner finner du under TIDLIGERE FOREDRAG.

Foto: Nasjonalbiblioteket

BLI MEDLEM

 Medlemskapskontigenten for 2024 er 500 kroner (300 kroner for annet halvår 2023).  Ikke-medlemmer betaler 150 kroner pr. møte. Studenter deltar gratis. Innmelding ved e-post til post@statsokonomiskforening.no. . Kontigent betales til bankkonto 1644 02 96096.

 

ØKONOMIFAGETS HISTORIE I NORGE

I desember 2023 er det 140 år siden Statsøkonomisk Forening ble stiftet. I samarbeid med Professor Wilhelm Keilhaus Minnefond ble det i 2022 utlyst et forprosjekt som kan lede til et større  forskningsprosjekt om økonomifagets utvikling og rolle i Norge. Blant kildegrunnlaget er 100 årganger av Statsøkonomisk Tidsskrift, frem til det ble nedlagt i 1986, som er digitalt tilgjengelig.

Forprosjektet gikk til Ola Innset, postdoktor ved Senter for næringslivshistorie og Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI. Les hans rapport, som forelå i september 2023 her: Statsøkonomisk forening – forprosjekt

 

NOBELPRISVINNERE (SVERIGES RIKSBANKS MINNEPRIS)

Oversikt over alle mottakere av Sveriges Riksbanks minnepris, med lenker videre til omtale av hver prisvinner, finnes her