Foto: Trygve Indrelid

Statsøkonomisk forening

E-post

Reier Søberg

Styreleder

Org.nr: 997 743 172

KNUT EGGUM JOHANSEN

Nestleder

Audun Grønn

Webredaktør

Statsøkonomisk forening

Org.nr: 997 743 172

E-post

Kontaktskjema