Om oss

Om Statsøkonomisk forening
Bli medlemVåre foredrag

Foto: Trygve Indrelid

Siden 1883

Foreningens stiftelse

Vår historie

Siden 1883 har Statsøkonomisk Forening vært et forum for debatt om økonomi og økonomisk politikk.  I 100 år, fram til 1986, ga foreningen dessuten ut Statsøkonomisk Tidsskrift. Alle årgangene er er gjort digitalt tilgjengelig av Nasjonalbiblioteket og kan lastes ned her.  

Styret planlegger å markere jubileet med et faglig seminar i januar 2024. 

Torkel Aschehoug

Det var professor Torkel Aschehoug som tok initiativet til stiftelsen av Statsøkonomisk Forening, 4. desember 1883.

Torkel Aschehoug var professor i rettsvitenskap, statsøkonomi og statistikk ved Universitetet i Oslo. Hans er kjent for sitt rettsteoretisk forfatterskap. Hans økonomiske skrifter er påvirket av den tyske historiske skolen. Men senere ble Aschehoug også av inspirert av Alfred Marshall.

I årene 1868-1882 var Aschehoug stortingsrepresentant. Aschehoug mottok storkors av St.Olavs Orden i 1895.

Født 27.juni 1822 og død 20.januar 1909.

Torkel Aschehoug

Vårt mål

Foreningens formål er ved foredrag, diskusjon og utgivelse av skrifter å virke for opplysning om samfunnsøkonomiske emner og spørsmål.

Kontaktpersoner

Vårt styre

Reier Søberg

Styreleder

reierol@online.no

91 54 42 02

Knut Eggum Johansen

Svein Sætredal

Svein Sæterdal

Kontaktperson for medlemsspørsmål
Kasserer

sveinsaeterdal2@gmail.com

97 79 96 45

Thomas von brasch

ThEREse riiser

Om oss

av | feb 11, 2024

Hilde Singsaas

Varamedlem

hilde.singsaas@dfo.no

Leif hegna

Varamedlem

leifhegna@gmail.com

 

 

harald norvik

Varamedlem

harald.norvik@kov5.no

 

 

Audun Grønn

Web-redaktør

audungroenn@gmail.com

91 75 38 64

 

Lisa Blom

Revisor

Kontaktpersoner

Valgkomiteen

Styret velger ut ny valgkomité hvert år

Hans Henrik Scheel (leder)

Svein Rennemo

Nina Bjerkedal

Kontaktpersoner

Professor Wilhelm Keilhaus Minnefond

Reier Søberg

Styreleder

reierol@online.no

91 54 42 02

Knut Eggum Johansen

Om oss

av | feb 11, 2024

BIRGER VIKØREN Medlem birvik@live.no

Kontaktpersoner

Ingegerd og Arne Skaugs Forskningsfond

Harald Norvik

Bli medlem

Kontakt oss

Se våre foredrag