PROFESSOR WILHELM KEILHAUS MINNEFOND

Stiftelsesdato 01.01.1955

 013 Fondets formål er å yte støtte til økonomisk forskning og publisering av økonomiske avhandlinger, herunder dekning av utgifter til aktiv deltakelse i konferanser og ekstraordinære utgifter til forskningsopphold i utlandet.

 

Betingelser for støtte:

Søkere i sluttfasen av doktorgradsstudiet vil bli prioritert. Fondet er et siste utveis fond. Søkere må dokumentere annen finansiering, inklusive tilsagn om støtte fra andre kilder, samt hvor de ellers har søkt om finansiering for å komme i betraktning og ha søkt om hjelp fra andre utdannings-/forskningsfond før støtte kan gis. Søknader må dokumentere hvilken annen støtte som søkeren eventuelt er gitt. Fondet
gir ikke støtte til rene studier.

.

 

Søknadsfristen er løpende. 

Kontaktinformasjon

PosisjonNavnE-postPostadresse
ForretningsførerProfessor Wilhelm Keilhaus Minnefond
KontaktpersonKarin Jahrenkarin.jahren@hoeghcapital.noPB 2416 Solli 0201 Oslo

Styret i fondet

NavnPosition
Nils Terje FurunesStyreleder - representant for Statsøkonomisk Forening
Knut Eggum Johansen Styremedlem - representant for Statsøkonomisk Forening
Morten Westye Høegh Styremedlem - representant for stifteren av PWK-fondet
Jo Thori Lund Styremedlem - professor og representant for Økonomisk institutt UiO

PROFESSOR WILHELM KEILHAUS PUBLIKASJONER – et utvalg:

1907 – Min Tro
1916 – Grunnrentelæren
1923 – Tore Tank
1932 – Streiflys over Marx
1934 – Gullet og pengene
1934 – Pengene og deres opgaver
1935 – Skipsfartens betydning for Norge

1931 – 1938 Det norske folks liv og historie gjennom tidene 1814-1840-*1840-1875* i vår tid.

1939 – Dramaet i 1836 – Carl Johan og Jonas Collett
1945 – Norsk røst i London
1951 – Strandhugg – 50 kåserier
1952 – Den norske pengehistorie
1953 – Riktig og gal planøkonomi –   utgitt av Statsøkonomisk forening i kommisjon hos Aschehoug

 

I tillegg kommer et mangfold av trykte forelesningsnotater, artikler og foredrag.

 

Kilde: Nasjonalbiblioteket: www.nb.no