TIDLIGERE FOREDRAG
Send oss en mailBli medlem

Ønsker du faglig påfyll i et hyggelig miljø?

Møtene finner sted i Litteraturhuset, Berner-salen (hvis ikke annet er angitt). Dørene åpnes kl. 13.00. Foredrag og diskusjon kl. 14.00-15.30.

DatoForedragsholder ForedragstittelLink
04.01.24Martin Sandbu
Jens Stoltenberg
Ola Innset
En ny økonomisk verdensorden?
Konsekvensene for en liten, åpen økonomi?

Økonomifagets rolle i styring av en økonomi. Eksempler fra flere kommandoposter

Fortellingen om økonomifagets rolle i Norge

14.02.24Innleder: Professor (emeritus) Michael Hoel

Kommentator: Departementsråd Tom Rådahl, Klima- og miljødep.
Norsk klimapolitikk på ville veier?

Åpne pdf i ny fane


Åpne pdf i ny fane
13.03.24Innleder: Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen
Økonomisk Institutt, UiO

Kommentator: Roger Hammersland, SSB, og professor Marcus Hagedorn, Økonomisk Institutt, UiO
Hvorfor er krona så svak – og vil den forbli det?


17.04.24Direktør SSB Geir Axelsen m.fl.

Bare medlemmer av Statsøkonomisk Forening kan delta. Deltakelse krever påmelding.
Situasjonen i norsk økonomi. Økonomisk Utsyn og grunnlaget fra Teknisk Beregningsutvalg
08.05.24Innleder: Professor Ragnar Torvik

Kommentator: Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen vil kommentere innledningen


Etter en kort pause etter møtet, avholdes foreningens årsmøte. Årsmøtepapirene ettersendes til foreningens medlemmer.
Om politikk og økonomi – tanker rundt skatteutvalget
11.09.24Innledere: Knut Moum og Marianne MarthinsenLangsiktig planlegging, prioritering og samordning i den økonomiske politikken - ville en St.meld. nr. 25 kunne blitt til i dag?
16.09.24Statsøkonomisk Forening er invitert til å høre på Schweigaard-forelesningen til Knut N. Kjær (Auditorium 1, Eilert Sundts Hus)Kan finansmarkedene framskynde det grønne skiftet?
15.10.24Økonomisk Institutt

Bare medlemmer av Statsøkonomisk Forening kan delta.
Det blir gitt en orientering om status på Økonomisk Institutt og det gis et innlegg om et faglig tema.
13.11.24Innleder: Svein Gjedrem, tidligere finansråd (1996-1998 og 2011-2015) og sentralbanksjef (1999-2010) Om sykehusfinansiering og de nye sykehusene på Gaustad og Aker
20.12.24Norges Bank

Bare medlemmer av Statsøkonomisk Forening kan delta.
Møte med sentralbanksjefen
DatoForedragsholder (Etternavn)Foredragsholder (Fornavn)ForedragstittelLink
23.01.23Reinert

Erik S.
Fra Statsøkonomi via Sosialøkonomi til Samfunnsøkonomi

13.02.23MoeneKalleEr likhet og trygghet uten proteksjonisme
truet av moderne populisme og annen
uforstand?
17.04.23HerningLinn Effektivitet og kvalitet i velferdsstaten. Er New Public Management modent for skraphaugen?
29.03.23RolandKjell Paradigmeskifte i energimarkedene. Hvor går veien videre?
27.09.23Holden

Innset
Steinar

Ola Morris
Har handlingsregelen gått ut på dato?

Økonomifaget i Norge - et forprosjekt


11.10.23Reitan
Kommentar fra: Natvik
Ellen
Gaute
Statsbudsjettet 2024

08.11.23WærnessEirikEquinors utfordringer i fremtidens energimarkeder – hva kan en samfunnsøkonom bidra med?
DatoForedragsholder (Etternavn)Foredragsholder (Fornavn)ForedragstittelLink
2022.01.24Aaberge

Rolf

Økonomisk ulikhet i Norge:
Utvikling og status

Kommentar ved Terje Erikstad

2022.02.14RosendahlKnut EinarKlimapolitikk og klimamodeller

Kommentar ved Knut B. Alstadheim, politisk redaktør, Aftenposten
2022.03.21AxelsenGeirØkonomisk utsyn – fra helsekrise til krig i Europa
2022.04.25RøedKnut Økt formuesskatt gir økt sysselsetting i SMB
2022.09.12MatsenEgilKoronakommisjonens vurderinger
2022.09.12FivaJon H.Må det en krise til før politikerne våkner?
2022.10.10KnutsenLotte Grepp Statsbudsjettet 2023
2022.11.07SøreideTina Konkurranselovbrudd og økonomisk kriminalitet
i krisetid
DatoForedragsholder (Etternavn)Foredragsholder (Fornavn)ForedragstittelLink
2021.01.03Göthner Maria Kristine Perspektivmeldingen
2021.09.20Ulltveit-MoeKaren HeleneGrunnrentebeskatning. To ulike fortellinger
2021.10.18BaltzersenMortenKryptovaluta – konsekvenser for det finansielle systemet

Kommentar ved Morten Søberg

2021.11.22KnutsenLotte Grepp Kommentar til statsbudsjettet 2022 og den økonomiske utviklingen
DatoForedragsholder (Etternavn)Foredragsholder (Fornavn)ForedragstittelLink
2020.01.13WiedswangKjetil Brexit; virkninger for UK, EU og Norge
2020.02.24Arne Jon
IsachsenHva skjer i Kina?
2020.09.21HoldenSteinar De økonomiske virkninger av Korona-epidemien
2020.10.12Due-AndresenKariNasjonalbudsjettet
DatoForedragsholder (Etternavn)Foredragsholder (Fornavn)ForedragstittelLink
2019.02.11Jensen
Bjarne Blir den økonomiske belastning av eldrebølgen mindre enn lagt til grunn?
2019.03.18MelchiorArneTrender og utvikling i verdensøkonomien
2019.04.29Røed LarsenErlingBoligens rolle i norsk økonomi
2019.09.16HoldenSteinarHvordan få flere i arbeid?
2019.10.14HauglandKjerstiStatsbudsjettet 2020 og de økonomiske utsiktene
DatoForedragsholder (Etternavn)Foredragsholder (Fornavn)ForedragstittelLink
2018.01.15CappelenÅdneStatistisk sentralbyrå
2018.02.12SveinGjedrem
Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland
2018.10.15AndreassenHarald Magnus BudsjettetOg om annet som kan være like viktig
DatoForedragsholder (Etternavn)Foredragsholder (Fornavn)ForedragstittelLink
2017.01.16Skogstad AamoeBjørnLæring fra kriser - om den norske bankkrisen og håndteringen av finanskrisen
2017.03.20Rustad ThorsenLotte Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016
2017.09.18Arild SætherDen moderne politiske økonomiens bestefar?
2017.10.16HolvikElisabethStatsbudsjettet i lys av en ny global politisk virkelighet
2017.12.18Olsen, sentralbanksjefØysteinUtsiktene for norsk økonomi
EtternavnFornavnForedragstittelDato
AndreassenHarald MagnusNorsk og internasjonal økonomi i turbulente tider2012.10.15
AndreassenHarald MagnusMens vi venter på gjeldskrise og annen elendighet2011.10.11
AndreassenHarald MagnusGår vi mot bedre tider eller nye økonomiske kriser2011.01.24
BjerkholtOlavTrygve Haavelmoes økonometriske reise 1933-19472011.09.19
BjørnlandDagSamferdsel: En arena for politisk retorikk og forsømmelse2010.03.23
BjørnlandHildeStatsbudsjett og Nasjonalbudsjett 20162015.10.21
BojerHildeLykkemål for samfunnet, økonomisk likestilling og økonomenes BNP2011.04.08
BorgeLars-ErikFaglig perspektiv på kommunereformen2016.01.18
BrattenAnne-KariKvinners Arbeidsmarked2013.09.16
DølvikJan ErikEndringer i de nordiske arbeidslivsmodeller2013.11.18
GjedremSveinNorges Banjk: Utsikter for norsk økonomi2010.12.17
GottshalkPetterKorrupsjon og økonomisk kriminalitet2012.09.17
GruePer HaraldNorsk landbruk og matproduksjon; tilbakeblikk og fremtidsscenarier2010.04.19
EikaTorbjørnØkonomisk Utsyn 20152015.03.16
EikaTorbjørnØkonomisk Utsyn 20142014.03.07
EikaTorbjørnØkonomisk Utsyn 20102010.02.22
EplandJonOm inntektsfordeling og fattigdom2014.09.22
FurunesNils TerjeHandlingsregelen og bruk av Oljepenger2016.04.25
HansenSteinStimulerer bistand til Korrupsjon2014.01.23
HansenSteinSkal Kina sette agendaen for utviklingsfinansieringen2016.09.19
HatlandAxelGår velferdsstaten mot en sosial investeringsstat2013.02.25
HippeJohn M.Finansutvalgets utredning: Bedre rustet mot finanskriser2011.03.21
HoelMichaelHvor god er klimapolitikk for et lite land2012.04.23
HoldenSteinar HoldenØkonomifaget og finanskrisen; må lærebøker skrives om2010.01.25
HægelandTorbjørnForskningsvirksomhet i SSB og fremtidige utfordringer2010.10.15
HægelandTorbjørnØkonomisk Utsyn for 2010 og utsiktene framover2011.02.28
HægelandTorbjørnØkonomisk Utsyn for 2011 og utsiktene framover2012.02.27
HægelandTorbjørnØkonomisk Utsyn for 2012 og utsiktene framover2013.03.11
JuelSteinarKommentarer til regjeringens opplegg for 20142013.10.21
KokvoldPer EdgarSvikter pressen sin samfunnsrolle2013.01.21
KorsvollÅgeFra industriell konglomerat til merkevareprodusent av forbruksvarer2013.04.15
Lie EinarFinansdepartementets rolle og økonomenes rolle i departementet2011.11.14
LødemelTorillHolden III utvalget: Lønnsdannelsen i Norge2014.02.10
MagnussenKnutTrekk i internasjonal økonomi2015.02.09
MagnussenOlav”Om bråket i NAV”2015.09.14
MeyerChristineOm Økonomisk Utsyn2016.04.04
MildalKristin DiserudPensjonsreformen; i alle retninger og uten ende2012.11.12
MoeThorvald
OECD
Europasamarbeidet: Hvor går euroen?2010.09.13
MoeThorvald
Norges Bank
Finansiell stabilitet og takling av økonomiske kriser2014.05.26
MoeneKalleFrihet, likhet og økonomisk teori – en oversikt over forskningen / ESOP2012.01.24
MoeneKalleThomas Piketty: Kapitalen i det 21.århundre2015.01.26
MoumKnutRegjeringens økonomisk opplegg for 20112010.10.14
MælandMartinSynspunkter på boligpolitikken. Hva kan myndighetene gjøre?2016.11.28
OlsenØysteinSentralbanksjefens foredrag2011.12.16
OlsenØysteinSentralbanksjefens foredrag2012.12.04
OlsenØysteinSentralbanksjefens foredrag2013.12.17
OlsenØysteinSentralbanksjefens foredrag2014.12.15
OlsenØysteinSentralbanksjefens foredrag2015.12.21
Wolden Bache IdaDen økonomiske utviklingen2016.12.22
ReegårdSteinKommentar til statsbudsjettet 20152014.10.13
RøedKnutHvor går arbeidsmarkedspolitikken2014.11.10
SimpsonLiv HoppelstadNasjonalregnskapets historie i Norge Fra fri forskning til lovregulert statistikk2012.03.26
Skogstad AamoeBjørnOm Produktivitetskommisjonens råd2016.02.15
SolemPer ErikAldring og arbeid2015.04.27
SolheimJon-ErikNaturlige klimavariasjoner- en ny istid2015.11.16

Kontaktskjema