Foto: Trygve Indrelid

Årsmøte-protokoll

 

Signert årsmøte-protokoll

 

Årsberetning

 

Årsmøte-protokoll

Signert årsmøte-protokoll

 

Årsmøte-protokoll

 

Årsmøte-protokoll

Årsberetning

Årsregnskap

Generalforsamling-protokoll

 

Årsmøte-protokoll

Årsberetning

Generalforsamling protokoll

Årsmøte-protokoll

Årsberetning og Årsregnskap

Årsberetning

Årsregnskap

Årsberetning

Årsregnskap

Balanse

Årsmøtet valg

Årsberetning

Årsregnskap

Balanse

Wilhelm Keilhau

Årsrapporter

 

Ønsker du å delta på faglig påfyll?

Møtene i Nasjonalbiblioteket er åpne for alle interesserte.

Ikke-medlemmer anmodes om å betale kr. 150,- (Vipps: 13445).

Studenter deltar gratis.

Statsøkonomisk Forening har ni møter i året om aktuelle samfunnsøkonomiske spørsmål. Foreningens medlemmer har bred erfaring fra akademia, næringsliv og offentlig forvaltning.

Medlemskap ordnes ved å sende en e-post til post@statsokonomiskforening.no og betale kr. 500,- til bankkonto nr. 1644 02 96096.

Kontaktskjema