MØTEPROGRAM

STATSØKONOMISK FORENING PROGRAM VÅREN 2024

Ønsker du faglig påfyll i et hyggelig miljø.

 

Møtested

Møtene finner sted i Litteraturhuset, Berner-salen (hvis ikke annet er angitt). Dørene åpnes kl. 13.00. 

Foredrag og diskusjon kl. 14.00-15.30.

 

 

DATO
FOREDRAGSHOLDER

TEMA

Onsdag 14. februar 2024 Professor (emeritus) Michael Hoel  

Kommentator: departementsråd Tom Rådahl, Klima- og miljødep.

Norsk klimapolitikk på ville veier?
Onsdag 13. mars 2024 Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen

Kommentatorer: Roger Hammersland, SSB, og professor Marcus Hagedorn, Økonomisk Institutt, UiO

Hvorfor er krona så svak – og vil den forbli det?
Onsdag 17. april 2024

Møtet foregår i SSB

Direktør SSB Geir Axelsen m.fl.  Situasjonen i norsk økonomi. Økonomisk Utsyn og grunnlaget fra Teknisk Beregningsutvalg
 

Onsdag 8. mai 2024

 

Professor Ragnar Torvik

 

Om politikk og økonomi – tanker rundt skatteutvalget

Etter ordinært møte 8. mai følger foreningens generalforsamling.

Møtene i Litteraturhuset og SSB er åpne for alle interesserte.  Ikke-medlemmer anmodes om å betale kr. 150,- (Vipps: 13445).  Studenter deltar gratis.

Statsøkonomisk Forening har ni møter i året om aktuelle samfunnsøkonomiske spørsmål. Foreningens medlemmer har bred erfaring fra akademia, næringsliv og offentlig forvaltning.

Medlemskap for 2024 ordnes ved å sende en e-post til post@statsokonomiskforening.no og betale kr. 500,- til bankkonto nr. 1644 02 96096.   

 

Klassisk økonomisk sitat:

“As soon as the land of any country has all become property, the landlords, like all other men, love to reap where they never sowed, and demand a rent even for its natural produce”

smith  

Adam Smith ( 1723-1790)

BMMHB 01.02.2021
STATSØKONOMISK FORENING PROGRAM HØSTEN 2023

Ønsker du faglig påfyll i et hyggelig miljø.

 

Møtested

De tre første møtene finner sted i Nasjonalbiblioteket, Store Auditorium. Dørene åpnes kl. 13.00. 

Foredrag og diskusjon kl. 14.00-15.30.

 

 

DATO
FOREDRAGSHOLDER

TEMA

Onsdag 27. september 2023 Professor Steinar Holden (UiO) 

Kommentator: professor Einar Lie (UiO)

Har handlingsregelen gått ut på dato?
Onsdag 11. oktober 2023 Statssekretær Ellen Reitan og Professor Gisle James Natvik (BI)

Statsbudsjettet 2024

Onsdag 8. november 2023 Sjeføkonom Eirik Wærness

Kommentar ved Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder i Zero

Equinors utfordringer i fremtidens energimarkeder – hva kan en samfunnsøkonom bidra med?
 

Mandag 18. desember 2023

 

Møte med sentralbanksjef Ida Wolden Bache

 

Kun for medlemmer av foreningen

 

Møtene i Nasjonalbiblioteket er åpne for alle interesserte.  Ikke-medlemmer anmodes om å betale kr. 150,- (Vipps: 13445).  Studenter deltar gratis.

Møtet med sentralbanksjefen finner sted i Norges Bank er bare åpent for medlemmer av foreningen.

Statsøkonomisk Forening har ni møter i året om aktuelle samfunnsøkonomiske spørsmål. Foreningens medlemmer har bred erfaring fra akademia, næringsliv og offentlig forvaltning.

Medlemskap for høstsemesteret 2023 i foreningen ordnes ved å sende en e-post til post@statsokonomiskforening.no og betale kr. 300,- til bankkonto nr. 1644 02 96096.  For 2024 er årsavgiften kr. 500,-. 

 

 

 

Klassisk økonomisk sitat:

“As soon as the land of any country has all become property, the landlords, like all other men, love to reap where they never sowed, and demand a rent even for its natural produce”

smith  

Adam Smith ( 1723-1790)

BMMHB 01.02.2021
STATSØKONOMISK FORENING PROGRAM VÅREN 2023

Ønsker du faglig påfyll i et hyggelig miljø.

 

Møtested

Møtene holdes vanligvis i Nasjonalbiblioteket (Solli plass), Oslo

Møtelokale: Store Auditorium

Dørene åpnes ca. kl 11.00 og møtene starter vanligvis kl. 1200.

 

DATO
FOREDRAGSHOLDER

TEMA

Mandag 23. januar 2023 Professor Erik S. Reinert Fra statsøkonomi via sosialøkonomi til samfunnsøkonomi – et økonomifag i endring i løpet av 140 år
Mandag 13. februar Professor Kalle Moene

Er likhet og trygghet uten proteksjonisme truet av moderne populisme og annen uforstand?

Onsdag 29. mars Kjell Roland Paradigmeskifte i energimarkedene – hvor går veien videre?
Mandag 17. april Linn Herning Effektivitet og kvalitet i velferdsstaten. Er New Public Management modent for skraphaugen?
Mandag 22. mai Jonas Bals Streik som forhandlingsvåpen – finnes det alternativer som skjermer 3. part?

 

Møtet 22. mai etterfølges av foreningens generalforsamling. 

 

Møtene i Nasjonalbiblioteket er åpne for alle interesserte.

De som ønsker å delta og ikke er medlemmer av foreningen anmodes om å betale kr. 150,- pr. møte for å bidra til dekning av leieutgiftene til møterom.

Vips-nummer: 13445

Studenter deltar gratis.

 

Klassisk økonomisk sitat:

“As soon as the land of any country has all become property, the landlords, like all other men, love to reap where they never sowed, and demand a rent even for its natural produce”

smith  

Adam Smith ( 1723-1790)

BMMHB 01.02.2021
STATSØKONOMISK FORENING PROGRAM HØSTEN 2022

Ønsker du faglig påfyll i et hyggelig miljø.

 

Møtested

De tre første møtene holdes i Nasjonalbiblioteket (Solli plass), Oslo

Møtelokale: Store Auditorium

Dørene åpnes ca. kl 11.00 og møtene starter vanligvis kl. 1200.

 

DATO
FOREDRAGSHOLDER

TEMA

Mandag 12. september 2022 Direktør Egil Matsen Koronakommisjonens vurderinger
Mandag 10. oktober 2022 Statssekretær Lotte Grepp Knutsen, Finansdepartementet

Utsikter og økonomisk opplegg for 2023

Mandag 7. november 2022 Konkurransedirektør Tina Søreide Konkurranselovbrudd og økonomisk kriminalitet

 

Møtene i Nasjonalbiblioteket er åpne for alle interesserte.

De som ønsker å delta og ikke er medlemmer av foreningen anmodes om å betale kr. 150,- pr. møte for å bidra til dekning av leieutgiftene til møterom.

Vips-nummer: 13445

 

Mandag 19.desember 2022. Møte i Norges Bank. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache innleder om de økonomiske utsiktene kl. 12.30. Det serveres lunsj kl. 11.30. 

Møtet er bare for medlemmer i Statsøkonomisk Forening

 

 

Klassisk økonomisk sitat:

“As soon as the land of any country has all become property, the landlords, like all other men, love to reap where they never sowed, and demand a rent even for its natural produce”

smith  

Adam Smith ( 1723-1790)

BMMHB 01.02.2021
STATSØKONOMISK FORENING PROGRAM VÅREN 2022

Ønsker du faglig påfyll i et hyggelig miljø.

 

Møtested

Nasjonalbiblioteket (Solli Plass), Oslo

Møtelokale: Store Auditorium/Slottsbiblioteket

Foredragene starter kl. 12.00, men dørene åpnes kl. 11.15 med mulighet for en kopp kaffe og noe å bite i før møtene starter.

 

Mandag 24. januar Forsker Rolf Aaberge, Statistisk Sentralbyrå.

Kommentar: Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv

Økonomisk ulikhet, og hvordan har ulikheten utviklet seg fra 1875 og fram til i dag
Mandag 14. februar Professor Knut Einar Rosendahl, leder Teknisk beregningsutvalg for klima.

Kommentar: Knut B. Alstadheim, politisk redaktør, Aftenposten

Må verden og Norge akseptere dyr strøm hvis vi skal løse klimakrisen?
Mandag 21. mars Direktør Geir Axelsen, Statistisk Sentralbyrå

Kommentar ved økonomireporter Sigurd Bjørnestad, Aftenposten.

Økonomisk utsyn – fra helsekrise til krig i Europa
Mandag 25.april Seniorforsker Knut Røed, Frischsenteret 

Kommentar ved prosjektleder Mathilde Fasting, Civita.   

Økt formuesskatt gir økt sysselsetting i SMB
Mandag 23.mai Nestleder for NBIM Trond Grande
Kommentar ved sjeføkonom Harald Magnus Andreassen.
Statens Pensjonsfond Utland – «Oljefondet»
Mandag 23.mai Generalforsamling (etter foredraget om Oljefondet) Generalforsamling

Møtene er åpne for alle interesserte.  Påmelding til møtene, helst innen en uke før møtet, bes sendt: post@statsokonomiskforening.no.  

Ikke-medlemmer er oppfordret til å betale kr. 150,- . Vippsnummer: 13445.

For medlemmene av Statsøkonomisk Forening er møtene gratis

 

 

Klassisk økonomisk sitat:

“As soon as the land of any country has all become property, the landlords, like all other men, love to reap where they never sowed, and demand a rent even for its natural produce”

smith  

Adam Smith ( 1723-1790)

BMMHB 01.02.2021
STATSØKONOMISK FORENING PROGRAM HØSTEN 2021

Ønsker du faglig påfyll i et hyggelig miljø.

 

Møtested

Litteraturhuset Wergelandsveien 29 Oslo

Møtelokale: Nedjma

Foredraget starter kl. 1200.  Kaffe og noe å spise kan kjøpes fra kl. 1100. 

 

DATO
FOREDRAGSHOLDER

TEMA

Mandag 20. september 2021 Professor Karen Helene Ulltveit-Moe Grunnrentebeskatning: To ulike fortellinger
Mandag 18. oktober 2021 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Kryptovaluta – konsekvenser for det finansielle systemet».  Kommentar ved Morten Søberg, Sparebank1 gruppen

Mandag 22. november 2021 Statssekretær i Finansdepartementet Lotte Grepp Knutsen Kommentar til statsbudsjettet 2022 og den økonomiske utviklingen

 

Høstens møter vil kreve forhåndspåmelding til: post@statsokonomiskforening.no

Møtene i Litteraturhuset er åpne for alle interesserte.

De som ønsker å delta og ikke er medlemmer av foreningen anmodes om å betale kr. 150,- pr. møte for å bidra til dekning av leieutgiftene til møterom.

Vips-nummer: 13445

 

Mandag 20. desember: Digitalt møte med Norges Bank, med innledninger ved sentralbanksjef Øystein Olsen og Oljefondets teknologidirektør Age Bakker. 

Møtet var bare for medlemmer i Statsøkonomisk Forening

 

 

Klassisk økonomisk sitat:

“As soon as the land of any country has all become property, the landlords, like all other men, love to reap where they never sowed, and demand a rent even for its natural produce”

smith  

Adam Smith ( 1723-1790)

BMMHB 01.02.2021
VÅREN 2021 MØTEPROGRAM

 

Møtested

Litteraturhuset Wergelandsveien 29 Oslo

Møtelokale: Nedjma

 

DATO
FOREDRAGSHOLDER

TEMA

2021.03.01 Maria Göthner
Statssekretær
Finansdepartementet
Perspektivmeldingen
2021.03.22 Direktør Geir Akselsen
Økonomisk Utsyn og forskning i Statistisk Sentralbyrå
2021.04.26 Professor Jan Fagerberg
Generalforsamling
Innovasjon, innovasjonspolitikk og det grønne skifte

 

TID: Kl.11.00-14.00
AGENDA
kl.11.00 – 12.00
kl.12.00 – 13.00
kl.13.00 – 14.00
Sosialt samvær
Foredrag
Debatt
Servering Buffet med tilbud av enkel mat og drikke
for egen regning

Klassisk økonomisk sitat:

“As soon as the land of any country has all become property, the landlords, like all other men, love to reap where they never sowed, and demand a rent even for its natural produce”

smith  

Adam Smith ( 1723-1790)

BMMHB 01.02.2021
DatoTemaForedragsholderLink
2020.01.13Brexit; virkninger for UK, EU og NorgeDN-journalist Kjetil Wiedswang
2020.02.24Hva skjer i Kina?Professor Arne Jon Isachsen
2020.03.23Innovasjon –innovasjonspolitikk og grønnt skifteProfessor Jan FagerbergMøte avlyst/utsatt
2020.04.27Møtet er flytett til mai måned
2020.05.25Regjeringens Perspektivmelding GeneralforsamlingStatssekretær I Finansdept Maria Kristine Göthner
2020.09.21De økonomiske virkninger av Korona-epidemienSteinar Holden
Professor UiO
2020.10.12Nasjonalbudsjettet 2021
Kari Due-Andresen
Sjefsøkonom Handelsbanken
2020.11.16Innovasjon, innovasjonspolitikk og det grønne skifteJan Fagerberg
Professor UiO
2020.12.21 Julemøte
Tidspunkt kunngjøres senere
Møtested: Norges Bank
Om norsk og internasjonal økonomi og finanser
Sentralbanksjefen
I Norges Bank
DatoTemaForedragsholderLink
2019.01.14Ole Colbjørnsen; hans innflytelse i norsk politikk og kontakt med norske sosialøkonomerHelge Røed
2019.02.11Eldrebølgen og den økonomiske belastning i forhold til gitte prognoserBjarne Jensen /
Erling Holmøy: kommentar innlegg
2019.03.18Frihandelsavtaler og globalisering - i skyggen av Brexit og TrumpArne Melchior
2019.04.29Foredrag: Boligmarkedets rolle i økonomien
ÅRSMØTE 2019
Erling Røed Larsen
2019.09.16Hvordan kan vi få flere i arbeid?Professor Steinar Holden
2019.10.14Kommentar til Nasjonalbudsjetter 2020Sjeføkonom i DNB Markets Kjersti Haugland
2019.11.18Klimarisiko og norsk økonomiSiviløkonom Martin Skancke
2019.12.20Norsk og internasjonal økonomiSentralbanksjef Øystein Olsen
DatoTemaForedragsholderLink
2018.01.15Teknisk beregningsutvalg i 50 årÅdne Cappelen, utvalgsleder, SSB og forsker Erling Barth, kommentator
2018.02.12Fremtidig organisering av og oppgaver til Norges Bank og OljefondetSvein Gjedrem, tidligere sentralbanksjef
2018.03.12Utfordringer i FinansnæringenJon Gunnar Pedersen
2018.04.16Årsmøte og foredragProfessor ved Økonomisk Institutt (UiO)
2018.04.16
etter foredraget
Årsberetning, årsregnskap og valg, årskontigentForeningens Generalforsamling
2018.09.10Reisen til Bretton WoodsMaria Berg Reinertsen
Samfunnsøkonom
Journalist Morgenbladet
2018.10.15Nasjonalbudsjettet 2019Harald Magnus Andreassen
Sjefsøkonom i First Securities AS
2018.11.12Professor Ragnar FrischOlav Bjerkholt
Professor UiO
2018.12.19 Julemøte
i Norges Bank
Om norsk og internasjonal økonomi og finanserØystein Olsen
Sentralbanksjef
DatoTemaForedragsholderLink
2017.01.16Læring fra kriser- om den norske bankkrisen og om håndtering av finanskrisenBjørn Skogstad Aamo
Tidligere
Adm.direktør i Finanstilsynet
2017.02.06Reelle IllusjonerEt tverrfaglig innlegg om pengerTian Sørhaug
Professor emeritus
sosiologi
2017.03.20Endringer og utviklingstrekk i SSB Adm, direktør Christine Meyer
2017.03.20Økonomi og levekår for ulike grupper i NorgeSenior rådgiver Lotte R. Thorsen
2017.04.24Framskritt og Framtidsfrykt Egil Bakke
Tidligere adm.dir.
i Konkurransetilsynet l
2017.04.24Årsberetning, årsregnskap og valg, årskontigentForeningens Generalforsamling
2017.09.18Samuel Pufendorf: Den moderne politiske økonomiens bestefar?Arild Sæther
Professor emeritus
Universitetet i Agder
2017.10.16Kommentarer til Regjeringens økonomiske opplegg for 2018Elisabeth Holvik
Sjeføkonom i
Sparebank 1 Gruppen
2017.11.13Samfunnsøkonomene – mindre tillit og redusert betydning?Einar Lie
Professor i historie ved UiO
2017.12.18
Tidspunkt kunngjøres senere
Møtested i Norges Bank
Den økonomiske utviklingØystein Olsen
Sentralbanksjef
DatoForedragsholderTema
2016.12.20Sentralbanksjef Øystein Olsen inviterer til møte i NBLett lunch og foredrag av sentralbanksjefen
2016.11.28Martin Mæland, Konsernsjef i OBOS 1883-2015Synspunkter på boligpolitikken Hva bør myndighetene gjøre?
2016.10.10Per Richard Johansen
sjefsøkonom i Kommunenes Sentralforbund
Statsbudsjettet 2017
2016.09.19Stein Hansen, Nordic Consulting Per Øyvind NoradSkal Kina sette agendaen for utviklingsfinansieringen ?
2016.04.25Foreningens generalforsamlingÅrsberetning, årsregnskap og valg, årskontigent
2016.04.25Nils Terje Furunes, styrets formannHandlingsregelen og bruk av oljepenger
2016.04.04Christine Meyer, adm direktør SSBOm Økonomisk Utsyn
2016.02.15Bjørn Skogstad Aamo, medlem av kommisjonens
sekretariat
0m Produktivitetskommisjonens råd
2016.01.18Lars-Erik Borge Professor NTNU, medlem av
ekspertutvalget for kommunereformen
Faglige perspektiver på kommunereformen
2015.12.21Sentralbanksjef Øystein Olsen inviterer til møte i NBLett lunch og foredrag av sentralbanksjefen
2015.11.16Jon-Erik Solheim professor emeritus i astrofysikkNaturlige klimavariasjoner – en ny istid ?
2015.10.12Hilde Bjørnland professor BIStatsbudsjett og Nasjonabudsjett 2016
2015.09.14Olav Magnussen”Om bråket i NAV”
2015.04.27Foreningens generalforsamlingÅrsberetning, årsregnskap og valg, årskontigent
2015.04.27Pert Erik Solem, NovaAldring og arbeid
2015.03.16Torbjørn Eika Forskningsleder i SBBØkonomisk Utsyn
2015.02.09Knut Magnussen, seniorøkonom i DNBTrekk i internasjonal økonomi
2015.01.26Kalle Moene, professor Økonomisk Institutt UiOThomas Piketty Kapitalen i det 21.århundre
2014.01.23Stein Hansen, konsulentStimulerer bistand til korrupsjon
2014.02.10Torill Lødemel, avd.direktør NHOHolden III utvalget:Lønnsdannelsen i Norge
2014.03.07Torbjørn Eika, forskningsleder SSBØkonomisk Utsyn for 2014
2014.05.26Thorvald Moe, spesialrådgiver Norges bankFinansiell stabilitet og takling av økonomiske kriser
2014.05.26Foreningens generalforsamlingÅrsberetning, årsregnskap og valg, årkontigent
2014.09.22J.Epland og M. Kirkeberg, seniorrådgivere SSBOm inntektsfordeling og fattigdom
2014.10.13S. Reegård, leder av LOs økonomiske KontorKommentar til Statsbudsjettet 2015
2014.11.10Knut Røed FrischsenteretHvor går arbeidsmarkedspolitikken
2014.12.01Sentralbanksjef Øystein Olsen inviterer til møte i NBLett lunch og foredrag av sentralbanksjefen
2013.01.21Per Edgar Kokvold, generalsekretær Norsk PresseforbundSvikter pressen sin samfunnsrolle
2013.02.25Forsker dr.philos Axel Hatland, Institutt for
samfunnsforskning
Går velferdsstaten mot en sosial investeringsstat
2013.03.11Torbjørn Hægeland Forskningsdirektør SSBØkonomisk Utsyn for 2012 og utsiktene framover
2013.04.15Åge Korsvoll, Konsernsjef OrklaFra industrielt konglomerat til merkevareprodusent av
forbruksvarer
2013.04.15Foreningens generalforsamlingÅrsberetning, årsregnskap og valg, årskontigent
2013.09.16Anne-Kari Bratten Adm.direktør i SpekterKvinners arbeidsmarked
2013.10.21Steinar Juel, seniorøkonom i NordeaKommentarer til regjeringens opplegg for 2014
2013.11.18Jan Erik Dølvik, seniorforsker i FafoEuropa i krise-utfordring for de norske modellene
2013.12.17Sentralbanksjef Øystein Olsen inviterer til møte i NBLett lunch og foredrag av sentralbanksjefen
2012.01.24Kalle Moene, professor, Økonomisk Institutt UiOFrihet,likhet og økonomisk teori – en oversikt over forskingen ved ESOP
2012.02.27Torbjørn Hægeland. Forskningsdirektør.SSB;Økonomisk Utsyn for 2011 og utsiktene fremover
2012.03.26Liv Hoppelstad Simpson, tidligere seksjonssjef SSBNasjonalregnskapets historie i Norge. Fra fri forskning til
lovregulert statistikk
2012.03.26Foreningens generalforsamlingÅrsberetning, årsregnskap og valg, årskontigent
2012.04.23Michael Hoel, professor Økonomisk Institutt UiOHvor god er klimapoitikk for et lite land
2012.09.17Petter Gottshalk, professor handelshøgskolen BIKorrupsjon og økonomisk kriminalitet- avsløring av
hvitsnippforprytere
2012.10.15Harald Magnus Andreassen,First Securities, sjefsøkonomNorsk og internasjonal økonomi i turbulente tider
2012.11.12Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHOPensjonsreformen- i alle retninger og uten ende
2012.12.04Sentralbanksjef Øystein Olsen inviterer til møte i NBLett lunch og foredrag av sentralbanksjefen
2011.01.24Harald Magnus Andreassen, First Securities, sjefsøkonomGår vi mot bedre tider eller nye økonomiske kriser ?
2011.02.28Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør SSBØkonomisk Utsyn for 2020 og utsiktene fremover
2011.03.21John M. Hippe, direktør i Fafo og dessuten formann i
finanskriseutvalget
Bedre rustet mot finanskriser:
Finanskriseutvalgets utredning
2011.03.21Foreningens generalforsamlingÅrsberetning, årsregnskap og valg, årskontigent
2011.04.08Hilde Bojer, tidligere førsteamanuensis UiOLykkemål for samfunnet, økonomisk likestilling og
økonomenes BNP
2011.09.19Olav Bjerkholt, professor Økonomisk Institutt UiOTrygve Haavelmos økonometriske rundreise 1933-47.
En nobelpris blir til
2011.10.17Harald Magnus Andreassen, First Securities sjefsøkonomMens vi venter på –gjeldskrise og annen elendighet
2011.11.14Einar Lie, professor i økonomisk historie, UiOFinansdepartementets rolle og økonomenes rolle i dept
2011.12.16Sentralbanksjef Øystein Olsen inviterer til møte i NBLett lunch og foredrag av sentralbanksjefen
2010.01.25Steinar Holden, professor Økonomisk Institutt UiOØkonomifaget og finanskrisen; må lærebøker skrives om ?
2010.02.22Torbjørn Eika, forsker SSBØkonomisk Utsyn
2010.03.23Dag Bjørnland, professorSamferdsel: En arena for politisk retorikk og forsømmelse
2010.03.23Foreningens generalforsamlingÅrsberetning, årsregnskap og valg, årskontigent
2010.04.19Per Harald Grue, tidligere departementsråd landbrukNorsk landbruk og matproduksjon-tilbakeblikk og
fremtidsscenarier
2010.09.13Thorvald Moe, tidligere depart.råd finansdept, OECDEurosamarbeidet: Hvor går euroen?
2010.10.14Knut Moum ,ekspedisjonssjef FinansdepartementetRegjeringens økonomiske opplegg for 2011
2010.10.15Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør SSBForskningsvirksomhet i SBB og femtidige utfordringer
2010.12.17Sentralbanksjef Svein Gjedrem inviterer til møte i NBUtsikter for norsk økonomi - Lunch i forkant
Empty tab. Edit page to add content here.