Foreningens stiftelse

 Torkel Aschehoug Statsøkonomisk forening ble stiftet av Professor Torkel Aschehoug 4.desember 1883.

Torkel Aschehoug var professor i rettsvitenskap, statsřkonomi og statistikk ved Universitetet i Oslo. Hans er kjent for sitt rettsteoretisk forfatterskap. Hans řkonomiske skrifter er pĺvirket av den tyske historiske skolen. Men senere ble Aschehoug ogsĺ av inspirert av Alfred Marshall.

I ĺrene 1868-1882 var Aschehough stortingsrepresentant. Aschehough mottok storkors av St.Olavs Orden i 1895.

Fřdt 27.juni 1822 og dřd 20.januar 1909.

Statsøkonomisk Tidskrift vol 1/1887 : Referat fra stiftelsesmøte 04.12.1883.

 

“Etter forudgaaende indbydelse utstedt af d’hrr. professor Aschehoug, konsul Heftye, professor Hertzberg, direktør Kiær, borgermester Rygh og statsraad Schweigaard samledes den 4de december 1883 paa universitetets juridiske auditorium et antall af omtrent 60 herrer for at drøfte dannelsen af en statsøkonomisk forening. Efterat professor Aschehoug havde angivet mødets hensigt, besluttedes enstemmig at stifte en saadan forening, hvorpaa man efter endel diskussion vedtog foreningens statuter. Af de deltagende regnede sig dels paa stedet, dels ved senere henvendelse til bestyrelsen ialt 74 herrer. Til medlemmer af bestyrelsen valgtes paa det samme forberedende møde: professor Aschehoug, konsul Heftye, professor Hertzberg, direktør Kiær og borgermester Rygh. Foreningens første møde holdtes fredag den 25. Januar 1884 i Kristiania handelsstands foreningslokale.”

 

Statsøkonomisk Forening ble siden sin stiftelse et aktivt forum for ledende vitenskapsfolk ved universitetet i Oslo , men også for ledere i næringsliv og forvaltning med interesse for økonomiske teorier og virkelighet.

 

Klassiske økonomiske sitater

Milton Friedman_01

History suggest that capitalism is a necessary condition for freedom.  Clearly it is not a sufficient condition.
Milton Friedman
(1912-2006)